PALLSTÄLLS
BESIKTNINGAR
Clas West 2015
Tillverkaren
I tillverkarens bruksanvisning finns det förklarat hur ert pallställ skall vara monterat och vilka vikter som är tillåtna.

Arbetsmiljöverket
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Berörda förorningar är AFS 2001:1, AFS 1981:15 och AFS 2006:4

Regler för användning av ställage
Det finns regler hur du ska montera, sköta om och underhålla ditt pallställ.
Dessa regler finns att läsa i Svensk Standard tidigare kallad SS 2240 men som nu har ersatts av SS-EN 15635

Läs mer om LAGERSÄKERHET >>

- Alla lager oavsett storlek eller ålder är
en s.k. RISKMILJÖ

- Det innebär att sannolikheten för
olyckor är betydligt större där än många
andra arbetsplatser.

- Det finns regler som styr
arbetsgivaren, så att en anställd skall
kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.
Dokument som styr säkerheten på lagret.